Posted in Uncategorized

Օրվա ճամփորդությունը

Այսօր ես դասնկերներիս հետ Մատենադարանի բակում երգել և արտասանել եմ Հովհաննես Թումանյանի բանաստեղծութունները։ Հետո գնացինք Խամաճիկների թատրոն։ Միասին դիտեցինք << Իսկական ընկեր >> ներկայացումը։ Ես շատ սիրեցի այդ ներկայացման շանը։ Նաև շատ եմ սիրում Հովհաննես Թումանյանին և նրա << Պոչատ աղվեսը >> հեքիաթը։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s