Քիմիական նյութերի ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա

Դասարանական

Հարցեր

Քիմիական նյութերի ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա

Հողի ու ջրի, թռչունների ու ձկների, վայրի գազանների պահպանման համար ի՞նչ միջոցներ են ձեռնարկվում։

Մարդիկ աղտոտում են շրջակա միջավայրը թափոններով: Բոլորը կարող են օգնել բնությանը հավագելով իրենց ետևից:

Որո՞նք են թթվային անձրեւների առաջացման պատճառները, եւ ի՞նչ հե­ տեւանքներ կարող են դրանք ունենալ։

Այս ամբողջ ժամանակահատվածում կուտակվող թույները միանում են ջրին և առաջանում են թթվային անձրևները: Նրանք շատ թունավոր են, ինչի պատճառով քայքայում են բնությունը, շինությունները և մարդկային առողջությունը:

Ինչո՞ւ չի կարելի այրել կենցաղային աղբը։

Աղբը չի կարելի այրել, քանի որ առաջանում են թունավոր նյութեր, որոնք շատ վտանգավոր են:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s