Posted in Բնագիտություն

Հողը և կենդանի օրգանիզմները

Հարցեր և առաջադրանքներ

Ի՞նչ կենդանի օրգանիզմներ են հանդիպում հողում:

Հողում մոտ 50-60 սանտիմետր խորությամբ մի փոքր փոս փորելիս կարելի է նկատել հողի տարբեր շերտեր:

Ի՞նչ է հողը, իսկ հումո՞ւսը:

Հողը դա երկրագնդի մակերևույթի վերին բերրի շերտն է:
Հումուսը դա հողի օրգանական, սովորաբար մուգ գունավորված մասն է։

Ինչո՞ւ է հողի վերին շերտը մուգ գույնի:

մնացորդները բակտերիաների և սնկերի օգնությամբ քայքայվում են, առաջանում է օր­գանական նյութերով հարուստ հումուս, որը հողին հաղորդում է մուգ գույն:

Ի՞նչ նյութեր են պարունակվում հողում։

Հողում մեծաքա­նակ են տարբեր բակտերիաները և սնկերը:

Ի՞նչ են պարարտանյութերը:

Պարարտանյութը դա նյութ է, որն ապահովում է հողի բերրիությունը և բույսերի աճը։

Ի՞նչ նպատակով են իրականացնում հողի արհեստական ոռոգումը, փխրեցումը:

Արհեստական ոռոգումը օգտվում են, երբ հողը չի սնուցմանվում անձրևներով, իսկ հողը փխրեցնում են, որպեսզի հարստացնեն հողը թթվածնով։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s