Posted in Մայրենի

մայրենի 11. 05. 2021

Ղ․ Աղայանի «Մանուկ-խան» պատմվածքից  դո՛ւրս  գրիր  5 գոյական, 5 ածական, 5 բայ։


Գոյականներ –  մարդ, մանուկ, պատմություն, հեքիաթ, քաղաք

Ածականներ – տխմար, իմաստուն, այսպիսի, իմաստասեր, ճշմարիտ

Բայեր – սիրել, կարող է, ընկնել, գնում էր, տանում էր


Պատմվածքից դո՛ւրս գրիր հատուկ գոյականները։


Դանիել, Թիֆլիս, Ավագ, Մանուկ-խան, երրորդ վկա

Գրի՛ր տրված բառերի հոմանիշները՝ իմաստուն, համրանալ, խնդություն, անշուք, չքավոր, աղախին, խուրջին, պարգև։


Իմաստուն – խելացի, բանիմաց

Համրանալ – պապանձվել, լռել

Խնդություն – ուրախություն, երջանկություն

Անշուք – պարզ, համեստ

Չքավոր – չունևոր, աղքատ

Աղախին – սպասուհի

Խուրջին – խորգ


Գրի՛ր տրված բառերի հականիշները՝  իմաստուն, հարուստ, անպատիվ, տխուր, խավար, ծանրություն


իմաստուն – անխելք, հիմար

հարուստ – աղքատ, չունևոր

անպատիվ – պատվավոր

տխուր – ուրախ, զվարթ

խավար – լուսավոր

ծանրություն – թեթևություն

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s