Posted in Մայրենի

«Հնարագետ ջուլհակը». առաջադրանքներ

Կատարի՛ր պատմվածքի տակ գտնվող բոլոր առաջադրանքները:

Հարցեր և առաջադրանքներ

Գրի՛ր կապույտ գրված բառերի հոմանիշները:

Լուռ ու մունջ – սուս ու փուս
Դատարկ – փուչ, սին
Երկյուղ – վախ, ահ
Միմյանց – իրար
Սաստկանալ – զորանալ, թնդանալ
Փարատել – ապաքինել, բուժել
Ջուլհակ – ոյտայնագործ, կտավագործ
Ճախարակ – ծիծեռնիկ
Հանճար – Տաղանդ
Համբավ – տեղեկություն
Անհամար –  անթիվ, անհաշիվ, անչափ, անքանակ

Բացատրի՛ր նարնջագույնով գրված նախադասությունները, արտահայտությունները:

տեսնե ի՞նչ բան է, ի՞նչ է դերվիշի ուզածը, ինչո՞ւ է ժողովրդին սարսափի մեջ գցել – Հասկանալ, թե ինչումն է բանը և ինչ է ուզում դերվիշը։

լուն ուղտ շինելով – մեծացնել չնչին բանը

ժանտախտով պիտի դատարկես մեր երկիրը – հիվանդությունից կդատարկվի երկիրը։

ունքը շինելու տեղ, աչքն էլ հանեցին – օգնելու փոխարեն վիճակը ավելի վատացնել։

ծպտված ման էր գալիս Սպահանի Հայոց թաղումը – թաքուն ման էր գալիս Սպահանի Հայոց թաղումը։

Եթե ինձ ճանաչեցիր՝ չլինի թե երևցնես այդ բանը, թող մեր մեջը մնա –  ինձ ճանաչեցին, բայց ինձ հայտնի մի դարձրու։

Հնարագիտություն, թագավոր, կտավ, հարցմունք, կախարդական, անմահական, գլուխ, արհեստասեր բառերը բաղադրիչների բաժանի՛ր, որոշի՛ր կազմությունը (պարզ, բարդ, ածանցավոր, բարդ ածանցավոր):

Հնարագիտություն – հնար (արմատ), ա (հոդակապ), գիտ (արմատ), ություն (ածանց), բարդ ածանցավոր բառ
Թագավոր – թագ (արմատ), ավոր (ածանց), ածանցավոր բառ
Կտավ – պարզ բառ
Հարցմունք – հարց (արմատ), մունք (ածանց), ածանցավոր բառ
Կախարդական – կախարդ (արմատ), ական (ածանց), ածանցավոր բառ
Անմահական – ան (ածանց), մահ (արմատ), ական (ածանց), ածանցավոր բառ
Գլուխ – պարզ բառ
Արհեստասեր – արհեստ (արմատ), ա (հոդակապ), սեր (արմատ), բարդ բառ

Պատմվածքից դո՛ւրս գրիր 5 անձ ցույց տվող, 5 իր ցույց տվող գոյականներ: Պատմվածքից փորձիր գտնել և դուրս գրել հատուկ գոյականը:

Անձ ցույց տվող գոյականներ – Շահ-Աբաս, դերվիշ, ջուլհակ, գիտնական, բնակիչ
Իր ցույց տվող գոյականներ – հագուստ, փայտ, տանիք, ցորեն, օրորոց

Բնութագրի՛ր դերվիշին, ջուլհակին:

Դերվիշ – Դերվիշը մարդ էր, որը կարծում էր, որ ամեն-ինչը պատկանում է նրան։
Ջուլհակ – ջուլհակը շատ խելացի մարդ էր, նա շատ լուրջ էր խորհում։

Ի՞նչ սովորեցրեց քեզ պատմվածքը: Բանավոր ներկայացրո՛ւ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s