Posted in Մայրենի, Ստեղծագործական աշխատանք

Ես հեքիաթային աշխարհում

Ես հեքիաթային աշխարհում

Մի օր քայլելիս, ես նկատեցի մի գեղեցիկ դուռ։ Այն պատված էր ծաղիկներով և բույսերով։ Նրա վրա գրված էր` «Հեքիաթային աշխարհ»։ Շատ չմտածելով ես բացեցի դուռը և հայտնվեցի Հեքիաթների աշխարհում։ Այնտեղ կային բոլոր հեքիաթային հերոսները, որոնց մասին ես շատ եմ կարդացել։ Ես նայեցի շուրջս և նկատեցի մի փոքր տուն, որը նույնպես պատված էր բույսերով։ Մտնելով այնտեղ ես տեսա բոլոր հեքիաթային հերոսներին։ Նրանք ինձ ողջունելով ասացին.

-Դու ո՞ր հեքիաթից ես, մենք քեզ երբևէ չենք տեսել։

Ես նրանց պատասխանեցի, որ ես հեքիաթից չեմ։

Նրանք ասացին.

-Եթե հեքիաթի հերոս չես, ինչու՞ ես գտնվում այստեղ։

Ես ասացի.

-Ես եկել եմ մարդկանց աշխարհից, որ տեսնեմ բոլոր հեքիաթների հերոսներին։

Նրանք պատասխանեցին.

-Միևնույնն է, շատ ուրախ ենք տեսնել քեզ մեր աշխարհում։

Նրանք ինձ հյուրասիրեցին և պատմեցին նրանց աշխարհի մասին։ Ես ծանոթացա բոլոր հերոսների հետ անձնապես։ Ծանոթացա նաև այն հերոսների հետ, որոնց չէի ճանաչում։ Մենք շատ լավ ժամանակ անցկացրեցինք։ Բայց ես հիշեցի, որ պետք է վերադառնամ տուն` մարդկանց աշխարհ։ Բոլորը շատ տխրեցին, երբ իմացան, որ ես պետք է գնամ։ Նրանք ինձ ճանապարհեցին դեպի դուռը և ես հայտնվեցի տանը։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s