Posted in Մայրենի

Մայրենի. Ինքնաստուգում 5.2-րդ դասարան

Ինքնաստուգում
5-րդ դասարան

1.Բառերը բաժանի՛ր երկու խմբի՝ գոյականների և ածականների: (2 միավոր)

ածականներ – Մեծ, սպիտակ, աշխատասեր, հայտնի, աշնանային, ամենագեղեցիկ,անսիրտ, ժողովրդական, ընկերական, ձմեռային
գոյականներ – տուն, համակարգիչ, կաղնի, աղջիկ, Հայաստան, կրթահամալիր, Աննա, Սարգիս, գարուն, սեր, պատմություն, գարուն, Սևան

 1. Հյուրանոց, ընկերություն, թխվածք, գառնուկ, ծաղկաստան, անսիրտ, տհաս բառերից առանձնացրո՛ւ ածանցները,յուրաքանչյուր ածանցով կազմի՛ր երեք բառ: (2 միավոր)

Հյուրանոց – անոց (ածանց) – աղբանոց, դարբնոց, գոգնոց
Ընկերություն – ություն (ածանց) – ուրախություն, երջանկություն, հյուրասիրություն
Թխվածք – ածք (ածանց) – ասացվածք, գրվածք, դարձվածք
Գառնուկ – ուկ (ածանց) – խղճուկ, կարմրուկ, խոզուկ
Ծաղկաստան – ստան (ածանց) – Հայաստան, Պարսկաստան, Հնդկաստան
Անսիրտ – ան (ածանց) – անգութ, անտուն, անխոհեմ
Տհաս – տ (ածանց) – տգետ, տնանկ, տխմար

4․ Բացատրի՛ր սիրտը բացել, սիրտ անել, գլուխ տալ, գլուխ ջարդել, ականջին օղ անել, ականջը տանել դարձվածքները։ Սրտի, գլխի և ականջի մասին գրի՛ր ուրիշ դարձվածքներ: Օգտվի՛ր դարձվածքների բառարանից։ (2 միավոր)

Սիրտը բացել – անկեղծանալ
Սիրտ անել – մխիթարել
Գլուխ տալ – պայքարել
Գլուխ ջարդել – հասնել ուզածին
Ականջին օղ անել – ճիշտ եզրակացություն անել
Ականջը տանել – ձանձրացնել

 1. Գրի՛ր տրված նախադասությունները՝ որոշելով տեսակը (պարզ համառոտ, պարզ ընդարձակ): Գտի՛ր տրված նախադասությունների գլխավոր անդամները, ներկի՛ր (ենթական՝ կարմիր գույնով, ստորոգյալը՝ կապույտ): (1 միավոր)

Որդին շատ հմուտ գործակատար է դառնում։ – պարզ ընդարձակ

Ժամանակ է անցնում:

 • պարզ համառոտ
  Երեկոյան քահանան տիրացուի հետ գնում է վաճառականի տուն:
 • պարզ ընդարձակ
  Թագավորը մարդ է ուղարկում դահիճների մոտ:
  պարզ ընդարձակ
  Դահիճները տանում են:
 • պարզ համառոտ
  Գալիս է գործակատարը։
 • պարզ համառոտ
 1. Տրված նախադասությունները համառոտի՛ր: (1 միավոր)

Երկրորդ անգամ է հարցնում թագավորը վաճառականին:

 • Թագավորը հարցնում է։

Գործակատարը պատմում է գործի ամբողջ պատմությունը – Գործակատարը պատմում է։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s