Posted in Մայրենի

Մայրենի 08. 04. 2021

Հարցեր և առաջադրանքներ՝

Հատվածից դո՛ւրս գրիր դարձվածքներ։

Կարոտ՝ աչքն աշխարհքին,։ Դրախտ այգին կտրի չոր փուշ։

Ինչո՞ւ Աստված լսեց պառավի անեծքը:

Քանի որ Աստված շատ արդար է, իսկ այգեպանները շատ անարդար վարվեցին։ Ծեր կինը Աստծուն դիմելով ուզում էր ասել, որ դա արդար չէ։

Պտուղ, այգի, աշխարհ, լույս, չար բառերից կազմի՛ր բարդ բառեր:

Պտուղ – պտղաբեր
Այգի – այգեպան
Աշխարհ – աշխարհակալ, համաշխարհային
Լույս – լուսատու, լուսանցք
Չար – չարաբաստիկ, չարամտություն

Արև, հող, ջուր բառերը դարձրո՛ւ ածանցավոր:

Արև – արևային
Հող – հողային
Ջուր – ջրային

Հատվածից դո՛ւրս գրիր հոգնակի թվով գոյականներ։

Ձեռներ, դռներ, ծովեր, այգեպաններ, թավուտներ

Հարցեր և առաջադրանքներ

Ի՛նքդ կազմիր հարցեր և առաջադրանքներ հատվածի վերաբերյալ (4-5 հարց բու առաջադրանք)

  1. Անծանոթ բառերը դուրս գրի’ր։
  2. Ի՞նչ հասկացար այս հատվածից։
  3. Արդյոք կարելի՞ էր գտնել այդ վայրը, որը նշեց Հրեշտակը։
  4. Կուզեի՞ր տեսնել այդ այգին։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s