Posted in Մայրենի

Մայրենի 06. 04. 2021

Հարցեր և  առաջադրանքներ

Բացատրի՛ր սիրտը ուզել, սիրտը չհովանալ դարձվածքները:

Սիրտը ուզել – այսինքնփափագել Սիրտը չհովանալ - այսինքն սիրտը մինչև հիմա ուզում է դա

Սրտի մասին գրի՛ր ուրիշ դարձվածքներ: Օգտվիր դարձվածքների բառարանից։

   Ծանրանում է սրտիս։
   Սիրտս համեղ բան է ուզում։

Գրի՛ր կարմիրով նշված բառերի կազմությունը:

Արևուլուս – արև (արմատ) + ու (հոդակապ) լուս (քրմատ), բարդ բառ
Բարություն – բարի (արմատ) + ություն (ածանց), ածանցավոր բառ
Անթառամ – ան (նախածանց) + թառամ (արմատ), ածանցավոր բառ
Այգեպաններ – այգի (արմատ) + ե (հոդակապ) պան արմատ), + ներ (վերջավորություն) բարդ բառ
Քարսիստ – քար (արմատ) + սիստ (ածանց), ածանցավոր բառ

Գրի՛ր կապույտով նշված բառերի հականիշները:

Աղքատ – հարուստ
Հիվանդանալ – առողջանալ
Գիշեր – առավոտ

Ի՞նչ կարծիք կազմեցիր այգեպանների մասին. բնութագրի՛ր նրանց:

Իմ կարծիքով այգեպանները շատ սխալ վարվեցին ծեր կնոջ հետ։ Թագավոր Արան ասում էր, որ այգու դռները միշտ պետք է բաց լինեն բոլորի համար, իսկ այգեպանները չլսելով այդ կանոնը փակեցին դռները։ Ես կարծում եմ, որ նրանք շատ անխիղճ մարդիկ էին։

Ի՞նչ զգացիր պատմությունը կարդալիս:

Ես զգացի անարդարություն, քանի որ այգեպանները շատ անարդար վարվեցին ծեր կնոջ հետ։ Նրանք փակեցին դռները, իսկ թագավոր Արան ասել էր, որպեսզի այգին միշտ բաց լինի բոլորի համար։

Փոխիր վերջաբանը. նոր ավարտ մտածի՛ր:

Այգեպանները խղճացին կնոջը և բերեցին նրան շատ խաղողի ողկույզներ։ Նրա տղան կերավ այդ խաղողը և ամեն ինչ կարգավորվեց։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s