Posted in Մայրենի, Ուսումնական արձակուրդներ

«Ուսումնական գարուն». Իմ ընտրած գիրքը

Ծանոթացի՛ր «Ուսումնական գարուն» նախագծին և մինչև վաղը ներկայացրո՛ւ՝ ինչ գիրք ես կարդալու գարնանային արձակուրդներին։

Այս գարնանային արձակուրդներին շարունակելու եմ կարդալ Ռոբերտ Լուիս Սթիվենսոնի «Գանձերի կղզին» գիրքը։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s