Posted in Բնագիտություն

Մթնոլորտի սահմանները և բաղադրությունը

Հարցեր

  1. Ի՞նչ է մթնոլորտը:

Մթնոլորտը Երկիր մոլորակը շրջապատող օդային թաղանթն է:

  1. Որտեղի՞ց է սկսվում մթնոլորտը և ի՞նչ բարձրության է հասնում:

Նրա ստորին սահմանը երկրագնդի մակերևույթն է: Մթնոլորտի հաստությունը 1500-2000 կմ է, որը հավասար է Երկրի շառավղի մոտ 1/3-ին:

  1. Ինչու՞ մթնոլորտը չի ցրվում:

Քանի որ ատոմները Երկրից շատ հեռու երբեք չեն ցրվում-հեռանում և վերջի­նիս ձգողական ուժի շնորհիվ մթնոլորտը մնում է Երկրի վրա և միասին պտտվում նրա շուրջը:

  1. Ի՞նչ է օդը: Ո՞ր գազերն են կազմում օդի բաղադրության հիմնական մասը:

Օդը մի շարք գազերի խառնուրդ է: Նրա բաղադրության մեջ գերակշռում են ազոտը և թթվածինը: Օդը պարունակում է նաև չնչին քանակի արգոն, ածխաթթու գազ, նեոն, հելիում, ջրածին, օզոն և այլ գազեր: Նրանում կան ջրային գոլորշիներ, սառույցի բյուրեղներ, ծխի և փոշու մասնիկներ:

  1. Ի՞նչ նշանակություն ունի մթնոլորտը Երկրի վրա կյանքի գոյության համար:

Ամենից առաջ օդն անհրաժեշտ է մոտավորապես 11 հազար լիտր օդ: Մարդը և կենդանիներն օդից յուրացնում են թթվածին, իսկ բույսերը՝ նաև ածխաթթու գազ: Մթնոլորտի շնորհիվ Երկրի վրա պահպանվում են այն ջերմային պայմանները, որոնց հարմարվել են մարդը և մյուս կենդանի օրգանիզմները:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s