Posted in Մայրենի

Մայրենի 05. 03. 2021

Եղիշե Չարենցի «Հայրենիքում» բանաստեղծությունը անգի՛ր սովորիր, կատարի՛ր բանաստեղծության տակ գտնվող առաջադրանքները:

Հայրենիքում

Ձյունապատ լեռներ ու կապույտ լճեր։
Երկինքներ, որպես երազներ հոգու։
Երկինքներ, որպես մանկական աչեր։
Մենակ էի ես։ Ինձ հետ էիր դու։

Երբ լսում էի մրմունջը լճի
Ու նայում էի թափանցիկ հեռուն —
Զարթնում էր իմ մեջ քո սուրբ անուրջի
Կորուստը այն հին, աստղայի՜ն, անհո՜ւն։

Կանչում էր, կանչում ձյունոտ լեռներում
Մեկը կարոտի իրիկնամուտին։
Իսկ գիշերն իջնում, ծածկում էր հեռուն
Խառնելով հոգիս աստղային մութին․․․

Առաջադրանքներ

Կապույտով նշված բառերը բաղադրիչների (մասերի) բաժանի՛ր (այսպես. աստղային — աստղ+ային, ածանցավոր բառ):

Ձյունապատ – ձյուն+ա+պատ, բարդ բառ
Մանկական – մանուկ+ական, ածանցավոր բառ
Աստղային – աստղ+ային, ածանցավոր բառ
Անհուն – ան+հուն, ածանցավոր բառ
Ձյունոտ – ձյուն+ոտ, ածանցավոր բառ
Իրիկնամուտ – իրիկուն+ա+մուտ, բարդ բառ

Կարմիրով գրված բառերը բացատրի՛ր:

Աչեր – աչքեր
Մրմունջ – շշնջոց
Անուրջ – երազ

Բանաստեղծության միջից դո՛ւրս գրիր 5 գոյական (ո՞վ, ովքե՞ր, ի՞նչ, ինչե՞ր), 5 ածական (ինչպիսի՞), 5 բայ(ի՞նչ անել, ի՞նչ է անում, ի՞նչ է լինում, ի՞նչ արեց․․․)։

Գոյականներ – լեռներ, լճեր, երկինքներ, աչեր, հոգի
Ածականներ – ձյունապատ, կապույտ, մանկական, թափանցիկ, հին
Բայեր – լսում էի, նայում էի, զարթնում էր, կանչում էր, գիշերն իջնում

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s