Posted in Մայրենի

Վահան Տերյան «Հայտնություն»

Անգիր սովորիր Վահան Տերյանի «Հայտնություն» բանաստեղծությունը։ Բացատրի՛ր բանաստեղծությունը։

Այս բանաստեղծությունում Վահան Տերյանը խոսում է իր սիրած էակի մասին, որն իր կյանքում հայտնվեց որպես գարնան երգ։

Հայտնություն

Գարնան անուշ աղմուկով,

Գարնան երգով դու եկար.

Փայլով, փառքով ու շուքով,

Խնդությունով խելագար….

Սիրտըս անուշ խոցեցիր

Արևավառ քո սրով,

Սև օրերըս այրեցիր

Գեղեցկությամբ ու սիրով։

Սիրտըս լիքն էր մութ մեգով,

Սիրտըս թույլ էր ու տկար,—

Գարնան անուշ աղմուկով,

Գարնան երգով դու եկար…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s