Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 14. 02. 2021

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Գտե՛ք հետևյալ թվերի բոլոր ընդհանուր բաժանարարները․
18 և 24 = 1, 2, 3, 6
18 և 9= 1, 3
15 և 25= 1, 5

2․ Գտե՛ք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը․
4 և 14= 2
36 և 24= 6
27 և 45= 9

3․ Ընտրե՛ք այն երկու թվերը, որոնց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը 1- է։
5, 15, 9-5
32, 81, 108
110, 16, 25

Պատ.` Այստեղ միայն 5-ն է։

4․ Հեռուստամրցույթին մասնակցելու համար հավաքած մեծահասակներից և երեխաներից թիմեր պիտի կազմեն այնպես, որ բոլոր թիմերում լինեն հավասար քանակներով մեծահասակներ և հավասար քանակներով երեխաներ։ Ամենաշատը քանի՞ այդպիսի թիմ կարելի է կազմել 24 մեծահասակներից և 30 երեխաներից։

Պատ.` Կստացվի 6 թիմ։

1․ Գտե՛ք հետևյալ թվերի բոլոր ընդհանուր բաժանարարները․
14 և 58= 1, 2
12 և 32- 1, 2, 4
17 և 25 – 1

2․ Գտե՛ք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը․
21 և 22- 1
55 և 33- 1
64 և 42- 1, 2

3․ Ընտրե՛ք այն երկու թվերը, որոնց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը 1- է։
14, 7, 4-7
18, 35, 55-55
35, 49, 55

Պատ.` Դա 7 և 55 թվերն են։

4․ Շքերթին մասնակիցների երկու խմբեր պիտի շարասյուներ կազմեն այնպես, որ շարքերն իրար հավասար լինեն։ Մի խմբում կա 72 հոգի, մյուսում՝ 108։ Քանի՞ հոգի պիտի լինեն մեկ շարքում, եթե շարասյունը հնարավորին չափ լայն պիտի լինի։

Լուծում.`
1) 72+108=180
2) 180:2=90

Պատ.` Ամեն շարասյունում կլինի 90 հոգի։

5․ Եռանկյան մի կողմի երկարությունը 7սմ4մմ է, երկրորդինը՝ 6մմ-ով ավելի, երրորդինը՝ առաջինից 6մմ-ով պակաս։ Որքա՞ն է եռանկյան պարագիծը։

1) 7սմ4մմ+6մմ=8սմ
2) 7սմ4մմ-6մմ=6սմ8մմ
3) 7սմ4մմ+8սմ+6սմ8մմ=22սմ2մմ

Պատ.` Եռանկյան պարագիծը 22սմ2մմ. է։

6․ Երկու շտեմարաններում պահվում է ընդամենը 50տ780կգ ցորեն, ընդ որում երկրորդում՝ առաջինից 5տ330կգ-ով պակաս։ Քանի՞ կիլոգրամ ցորեն է պահվում շտեմարաններից յուրաքանչյուրում։

1) 50տ780կգ:2=25տ390կգ
2) 25տ390կգ-5տ330կգ=20տ60կգ
3) 25տ390կգ+5տ330կգ=30տ720կգ

Պատ.Առաջին շտեմարանում կար 20տ60կգ., իսկ երկրորդում 30տ720կգ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s