Posted in կմ անհատական ուսումնական պլան

Անհատական ուսումնական պլան

Անհատական ուսումնական պլան


Անուն,Ազգանուն-Անի Եիսսաղոլի

Դասարան-5-2 դասարան

Ճամբարային խումբ-(ընտրում եք վերոնշվածներից մեկը) – ընտրել եմ 《Տեխնոլոգների ջոկատը》։

Ընտրությամբ գործունեություն-քանդակագործություն

Լրացուցիչ կրթություն- ( նշեք թե ի՞նչ լրացուցիչ պարապմունքի եք հաճախում դպրոցում, կամ դպրոցից դուրս)-չեմ հաճախում։


Երկարօրյա ծառայություն- (օգվում եմ, չեմ օգտվում)-չեմ օգտվում


Երթուղային ծառայություն՝ (միակողմանի, երկկողմանի)-չեմ օգտվում

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s