Posted in 1-ին ուսումնական շրջան. ամփոփում, Բնագիտություն

Ամփոփիչ աշխատանք: Քարոլորտ

1.Ի՞նչ շերտերից է կազմված Երկիրը:

Երկիրը կազմված է միջուկից, միջնապատյանից և երկրակեղևից։

2.Ի՞նչ է քարոլորտը:

Քարոլորտը դա` Երկիր մոլորակի պինդ միասնական թաղանթն է։

Ո՞ր պատասխանն է ճիշտ.
1. Որտե՞ղ են առաջանում երկրաշարժերը:
ա) հարթակներում
բ) երկրածալքերում ✓

2. Ո՞ր շերտն է բացակայում օվկիանոսային երկրակեղևում.
ա) նստվածքային
բ) բազալտային
գ) գրանիտային ✓

Լրացրեք նախադասությունները:
1. Երկրակեղևի անկայուն, շարժունակ տեղամասերն անվանում են երկրածալքեր:

2. Առանձնացնում են երկրակեղևի երկու հիմական տեսակ՝ մայրցամաքային և օվկիանոսային։

3. Մշտական կամ պարբերական ակտիվություն ցուցաբերող հրաբուխները կոչվում են գործող  հրաբուխներ։

4. Երկրակեղևի խորքը, որտեղ գոյանում են խզում, ճեղքում և ապարների տեղաշարժ, կոչվում է երկրաշարժի երկրաշարժի օջախ:

5. Լեռան բարձրությունը, հաշված ստորոտից, անվանում են բացարձակ բարձրություն:

Ո՞ր պնդումերն են ճիշտ:

1. Երկրի միջնապատյանն անընդհատ շարժման մեջ է:
Ճիշտ է։

2. Հրաբխի գործելուց մագման միշտ դուրս է գալիս Երկրի մակերևույթ:
Սխալ է։

3. Գործող հրաբուխները մշտական կամ պարբերական ակտիվություն են ցուցաբերում:
Ճիշտ է։

4. Ֆիզիկական հողմահարությունը կարող է պայմանավորվել ջերմաստիճանի կտրուկ փոփոխություններով:
Ճիշտ է։

5. Լեռների քայքայումը պայմանավորված է հիմնականում հողմահարությամբ:
Ճիշտ է։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s