Posted in Մաթեմատիկա

Ծավալ։ Ուղղանկյունանիստի ծավալը

Ծավալ։ Ուղղանկյունանիստի ծավալը


1․ Որո՞նք են ծավալի հիմնական հատկությունները։


1․ Հավասար մարմիններն ունեն հավասար ծավալներ։


2․ Եթե մարմինը տրոհվում է մասերի, ապա մարմնի ծավալը հավասար է նրա մասերի ծավալների գումարին։


2․ Ծավալի չափման ի՞նչ միավորներ գիտենք։
խորանարդ սանտիմետր (1սմ³)խորանարդ դեցիմետր(1դմ³), խորանարդ մետր (1մ³)։


3․ Ինչի՞ է հավասար ուղղանկյունանիստի ծավալը։ 
Նկարից երևում է, որ պատկերված ուղղանկյունանիստը բաղկացած է 5 շերտից, որոնցից յուրաքանչյուրում կա 3∙4 խորանարդ։ Այսպիսով՝ստանում ենք, որ ուղղանկյունանիստի ծավալը հավասար է նրա կողերի երկարությունների արտադրյալին։

4․ Ի՞նչ երկարություն ունի այն խորանարդի կողը, որի ծավալը 1սմ³ է։
1սմ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s