Posted in Մայրենի

Տպավորություն

Այսօր ես կարդացի իմ դասնկեր Կատրին Ղարիբյանի ստեղծագործական աշխատանքը։ Քանի որ Կատրինը ընկերասեր է, այդ պատճառով իր ստեղծագործությունը ընկերության մասին էր։ Շատ հետաքրքիր էր դիտել ամպի և փաթիլի ընկերությունը։

One thought on “Տպավորություն

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s