Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 24. 11.2020

Անկյուններ և նրանց չափումը

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ


1․ Ի՞նչ է անկյունը։
Մեկ կետից դուրս եկող երկու ճառագայթներով կազմված պատկերը կոչվում է անկյուն։


2․ Ո՞րն է անկյունների չափման միավորը։
Աստիճանը°


3․ Քանի՞ աստիճան է ուղիղ անկյունը։
90°


4․ Քանի՞ աստիճան է փռված անկյունը։
180°


5․ Ինչպիսի՞ անկյունն է կոչվում սուր անկյուն։
Ուղիղ անկյունից փոքր անկյունը կոչվում է սուր անկյուն։


6․ Ինչպիսի՞ անկյունն է կոչվում բութ անկյուն։
Ուղիղ անկյունից մեծը` կոչվում է բութ անկյուն։


7․ Ո՞ր ուղիղներն են կոչվում ուղղահայաց ուղիղներ։
Երկու ուղիղներ հատվելիս անկյուններ են կազմում։ Այն ուղիղները, որոնց հատումից ստացվող անկյունները ուղիղ են, կոչվում են ուղղահայաց ուղիղներ։

9․ Ինչպիսի՞ անկյուններ կստացվեն, եթե փռված անկյունը նրա գագաթից սկիզբ առնող ճառագայթով բաժանենք երկու հավասար մասերի։


Պատ.` Կստացվի 2 ուղիղ անկյուն։


10․ Ինչպիսի՞ անկյուններ կստացվեն, եթե բութ անկյունը նրա գագաթից սկիզբ առնող ճառագայթով բաժանենք երկու հավասար մասերի։


Պատ.` Կստացվի 2 սուր անկյուն։


11․ Ուղիղ անկյունը բաժանել են երկու մասերի այնպես, որ նրանցից մեկը երկու անգամ մեծ է մյուսից։ Գտե՛ք այդ անկյունների մեծությունները։
Պատ.` 60° և 30°։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s