Posted in Մայրենի

Մայրենի 23. 11. 2020

1. Գրի՛ր բոսոր, պարիկ, դալկահար, խորհել, ստրուկ բառերի հոմանիշները:

Բոսոր – կարմրագույն, կարմրերանգ, արյունագույն

Պարիկ – փերի, աղբյուրի ոգի, լուսեղեն ոգի

Դալկահար – դժգույն, գունատ

Խորհել – մտածել, մտորել

Ստրուկ – անազատ, գերի

2. Առանց թռիչքի կյանքը գին չունի…” : Բացատրի՛ր այս նախադասությունը:

Աղավնին իր կյանքում տեսել էր շատ անարդար բաներ։ Այդ պատճառով նա սիրում էր ազատությունը և իր թևերը խորհրդանշում էին ազատությունը։

3. Առակի միջից դո՛ւրս գրիր պարիկ բառի հոմանիշները (դրանք մի քանիսն են):

Պարիկ – աղբյուրի ոգի, նազելի ոգի, լուսեղեն ոգի

4. Գտի՛ր ստեղծագործության բանալի բառը (հիմնական ասելիքը մեկ բառով ներկայացրո՛ւ):

Ազատություն

5. Դալկահար, թանկագին, անպատճառ, խնդագին, լուսեղեն, նազելի բառերը բաղադրիչների բաժանիր և նշի՛ր տեսակը ըստ կազմության:

Դալկահար – դալուկ արմատ, ահար ածանց, ածանցավոր բառ

Թանկագին – թանկ արմատ, ա հոդակապ, գին արմատ, բարդ բառ

Անպատճառ – ան նախածանց, պատճառ արմատ, ածանցավոր բառ

Խնդագին – խինդ արմատ, ագին ածանց, ածանցավոր բառ

Լուսեղեն – լույս արմատ, եղեն ածանց, ածանցավոր

Նազելի – նազ արմատ, ելի ածանց, ացանցավոր

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s