Posted in Մայրենի

Ինձ համար ամենաթանկ բանը

Ինձ համար ամենաթանկ բանը իմ ընտանիքն է։ Քանի որ ոսկին կամ փողերը կծախսվեն և կգնան, իսկ ընտանիքս միշտ ինձ հետ է։ Ընտանիքիս հետ լավ ժամանակ եմ անցկացնում և հաճույք եմ ստանում։ Տանը, ընտանիքիս հետ շատ հետաքրքիր է, զվարճալի է և հանգիստ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s