Posted in Մայրենի

Մայրենի 17. 11. 2020

1. Բնութագրի՛ր այս հեքիաթի թագավորին:

Թագավորը շատ բարի, բայցև խիստ մարդ էր։ Նա նաև շատ իմաստուն և խելացի էր։ Եթե նա իմաստուն չլիներ, նա չէր ընտրի կրտսեր որդուն, որպես թագավոր։

2. Լույսն է ամենապիտանի բանն աշխարհի: Համամի՞տ ես արդյոք թագավորի կրտսեր որդու հետ: Ինչո՞ւ: 

Այո’։ Ես համամիտ եմ, թագավորի որդու հետ, քանի որ առանց գիտության լույսի, ոչ հողով կաշխատեն, ոչ էլ ցորեն կցանեն։

3. Թվարկի՛ր հեքիաթի հերոսներին

Թագավոր, մեծ որդի, միջնեկ որդի և կրտսեր որդի։

4.Տրված արտահայտություններից յուրաքանչյուրով երկու նախադասություն կազմի՛ր` դրանք գործածելով՝

ա) ուղիղ իմաստով,
բ) որպեսդարձվածք

Գլուխ տալ՝

1. Գլուխս տվեցի պատին։

2. Գլուխ տուր, բարևի այս մարդուն։

աչքը մտնել՝

1. Փոշու հատիկը աչքս մտավ։

2. Աննա, քո արած գործով աչքս մտար։

ձեռք ձեռքի տալ՝

1. Երեխաներ, ձեռք ձեռքի տվեք և պարեք։

2. Որ ձեռք ձեռքի տանք, ամեն բան կհաղթենք։

(ինչ-որ բանի) տակ մտնել՝

1. Ճուտիկները սկաեցին սեղանի տակ մտնել։

2. Պարտավորվեցին թշնամու լծի տակ մտնել։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s