Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 16. 11. 2020

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ


1․ Ինչպիսի՞ գիծն է կոչվում շրջանագիծ։

Շրջանագիծը այնպիսի ներփակ գիծ է, որի բոլոր կետերը նույնհեռավորությունն ունեն մի կետից։


2․ Ի՞նչ է շրջանագծի շառավիցը։

Շառավիղը հատված է, որը միացնում է շրջանագծիկենտրոնը շրջանագծի ցանկացած կետի հետ:


Իսկ ի՞նչ է տրամագիծը։

Եթե լարը անցնում է շրջանագծի կենտրոնով, ապա այն կոչվում է շրջանագծի տրամագիծ։


3․ Ո՞ր հատվածն է կոչվում շրջանագծի լար։
Շրջանագծի երկու կետեր միացնող հատվածը կոչվում է լար:


4․ Ի՞նչ է շրջանագծի աղեղը։
Տեսական նյութում բացատրություն չկար։


5․ Շրջանագծի լա՞ր է արդյոք նրա տրամագիծը։


Այո։ Տրամագիծը շրջանագծի ամենաերկար լարն է։


6․ Ի՞նչ է շրջանը։
Հարթության այն մասը, որը սահմանափակված է շրջանագծով, կոչվումէ շրջան:


7․ Քանի՞ անգամ է շրջանագծի տրամագիծը մեծ նրա շառավղից։
2 անգամ։


8․ Ողիղը հատում է շրջանագիծը A և B կետերում։ Ի՞նչ կետերով պիտի անցնի այդ ուղիղը, որպեսզի AB հատվածն ունենա հնարավոր ամենամեծ երկարությունը։
Պատ.` Պետք է անցնի տրամագծով։


9․ Որտե՞ղ է գտնվում այն կետը, որի հեռավորությունը շրջանագծի կենտրոնից հավասար է շրջանագծի շառավղին։
Պատ.` Գտնվում է հակառակ ուղղությամբ։


12․ Երկու շրջանագծերի կենտրոնների հեռավորությունը 10սմ է։ Շրջանագծերի շառավիղներն են՝ 3սմ և 5սմ։ Կհատվե՞ն արդյոք այդ շրջանագծերը։
Ո’չ։ Շրջանագծերը չեն հատվի։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s