Posted in Բնագիտություն

Հատակագիծ և քարտեզ: Մասշտաբ: Պայմանական նշաններ

Հատակագիծ և քարտեզ: Մասշտաբ: Պայմանական նշաններ

Հարցեր

Ի՞նչ է քարտեզը:

Ես հասկացա, որ քարտեզը դա` ամբողջ երկրագնդի կամ նրա առանձին խոշոր մասերի փոքրացված և ընդհանրացված պատկերն է, որոշակի մասշտաբով և պայմանական նշաններով:

Ի՞նչ է հատակագիծը:

Հատակագիծը դա` տեղանքի փոքր հատվածի մանրամասն գծապատկերն է որոշակի մասշտաբով և պայմանական նշաններով:

Ի՞նչ է ցույց տալիս մասշտաբը:

Մասշտաբը ցույց է տալիս` թե հատակագծի կամ քարտեզի վրա պատկերված տարածքը քանի անգամ է փոքրացված իրական չափերից:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s