Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

Պարապմունք 14

Բնական թվեր բազմապատկան տեղափոխական և զուգորդական օրենքները

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Ստուգե՛ք հավասարությունը՝ կատարելով բազմապատկումը։ (բազմապատկումը կատարի՛ր paint ծրագրում)

•87∙9=9∙87=783
1) 87×9=783
2) 9×87=783

•25∙33=33∙25=825
1) 25×33=825
2) 33×25=825

•192∙16=16∙192=3072
1) 192×16=3072
2) 16×192=3072

•24∙543=543∙24
1) 24×543=13032
2) 543×24=13032

2․ Ստուգե՛ք հավասարությունը:
(բազմապատկումը կատարի՛ր paint ծրագրում)

•(8∙3) ∙5=8∙(3∙5)=120
1) 8×3=24
2) 24×5=120
3) 3×5=15
4) 8×15=120

•(2∙18) ∙4=2∙(18∙4)=144
1) 2×18=36
2) 36×4=144
3) 18×4=72
4) 2×72=144

•11∙(8∙9)=(11∙8) ∙9=792
1) 8×9=72
2) 11×72=792
3) 11×8=88
4) 88×9=792

•27∙(5∙6)=(27∙5) ∙6
1) 5×6=30
2) 27×30=810
3) 27×5=135
4) 135×6=810

  1. Կիրառելով բազմապատկման զուգորդական օրենքը հաշվել առավել հարմար եղանակով:

•3∙4∙5=60
1) 4×5=20
2) 20×3=60

•25∙4∙7=700
1) 25×4=100
2) 100×7=700

•20∙10∙17=3400
1) 20×10=200
2) 200×17=3400

•38∙24∙5=4560
1) 24×5=120
2) 120×38=4560

  1. Կիրառելով բազմապատկման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները հաշվել առավել հարմար եղանակով:

4∙25∙138=13800
1) 4×25=100
2) 100×138=13800

2∙14∙25∙5=3500
1) 2×5=10
2) 10×14=140
3) 140×25=3500

6∙4∙5∙20=3000
1) 4×5=25
2) 6×20=120
3) 25×120=3000

  1. Հաշվե՛ք գումարը՝ գումարումը փոխարինելով բազմապատկումով՝
    •290+290+290+290+290+290+290+290+290

9×290=2610

•2388+2388+2388

3×2388=7164

  1. Գործվածքի՝ 36մ երկարություն ունեցող կտորից կարել են 12միանման թիկնոց։ Քանի՞ մետրգործվածք է անհրաժեշտ 15 այդպիսի թիկնոց կարելու համար։

1) 36:12=3
2) 3×15=45

Պատ.` Անհրաժեշտ է 45մ։

Տնային առաջադրանքներ

1․ Ստուգե՛ք հավասարությունը՝ կատարելով բազմապատկումը: (բազմապատկումը կատարի՛ր paint ծրագրում)

•15∙18=18∙15=270
1) 15×18=270
2) 18×15=270

•24∙12=12∙24=288
1) 24×12=288
2) 12×24=288

•21∙44=44∙2=924
1) 21×44=924
2) 44×21=924

2․  Կիրառելով բազմապատկման զուգորդական օրենքը հաշվել առավել հարմար եղանակով:

•72∙6∙0=0
1) 72×6=432
2) 432×0=0

•15∙4∙11=660
1) 15×4=60
2) 60×11=660

•30‧40‧5=6000
1) 30×5=150
2) 150×40=6000

•38‧24‧50=45600
1) 24×50=1200
2) 1200×38=45600

  1. Կիրառելով բազմապատկման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները հաշվել առավել հարմար եղանակով:

•8∙3∙5=120
1) 5×8=40
2) 40×3=120

•11∙2∙30∙5=3300
1) 11×2=22
2) 30×5=150
3) 150×22=3300

•17∙8∙4∙5=2720
1) 4×5=20
2) 17×8=136
3) 136×20=2720

  1. Հաշվե՛ք գումարը՝ գումարումը փոխարինելով բազմապատկումով՝

•27+27+27+27+27+27+27=189

7×27=189

•104+104+104+104+104+104+104

7×104=728

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s