Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 30. 09. 2020

Մեկը և զրոն

Դասարանական առաջադրանքներ․

1․ Երկու թվերից մեկը մյուսով բազմապատկելու և վրան բաժանելու դեպքում ստացվում է նույն 11 թիվը։ Որո՞նք են այդ թվերը։

1) 11×1=11

2) 11:1=11

Պատ.` 1 և 11 թվերը։

2. Կատարե՛ք գործողությունները․

• (45:9-24:6) ‧1+2‧1=3

1) 45:9=5

2) 24:6=4

3) 5-4=1

4) 1×1=1

5) 2×1=2

6) 1+2=3

•(1+1):1+1:(3-2)+4‧1-1:1=6

1) 1+1=2

2) 2:1=2

3) 3-2=1

4) 1:1=1

5) 2+1=3

6) 4×1=4

7) 1:1=1

8) 4-1=3

9) 3+3=6

•(25-24) ‧(6-5)+1:1+(8-7) ‧1=3

1) 25-24=1

2) 6-5=1

3) 1×1=1

4) 1:1=1

5) 1+1=2

6) 8-7=1

7) 1×1=1

8) 2+1=3

(453-452): (17-16)+1‧1=21) 453-452=1

2) 17-16=1

3) 1:1=1

4) 1×1=1

5) 1+1=2

3. Առանց գրավոր հաշվուներ կատարելու՝ կռահե՛ք, թե ինչի է հավասար առաջին հինգ կարգային միավորների գումարը։

Պատ.` Հավասար է 15։

4․ Բրուտը 1 օրում պատրաստում էր 5 կճուճ։ Նոր սարք տեղադրելուց հետո նա սկսեց 1 օրում 3 կճուճով ավելի պատրաստել։ Քանի՞ կճուճ կպատրաստի բրուտը 7 օրում։

1) 5+3=8

2) 7×8=56

Պատ.` 7 օրում բրուտը կպատրաստի 56 կճուճ։

Տնային առաջադրանքներ․

1.Կատարե՛ք գործողությունները․

•5‧1+1։1+3‧1-1‧1=8

1) 5×1=5

2) 1:1=1

3) 5+1=6

4) 3×1=3

5) 1×1=1

6) 3-1=2

7) 6+2=8

•1:(10-9)+25‧1-1‧14=12

1) 10-9=1

2) 1:1=1

3) 25×1=25

4) 1×14=14

5) 25-14=11

6) 1+11=12

•(1‧38-1‧37):1-1:1=0

1) 1×38=38

2) 1×37=37

3) 38-37=1

4) 1:1=1

5) 1:1=1

6) 1-1=0

2․ Գրե՛ք այն ամենափոքր քառանիշ թիվը, որը չի փոխվում նրա գրառման մեջ թվանշանների ցանկացած տեղափոխության դեպքում։

Պատ.` 1111

Մեկը Գործածվու՞մ է արդյոք 5 թվանշանը ամենափոքր հնգանիշ թվի գրառման մեջ։

Պատ.` Այո, գործածվում է։

4․ Սկյուռը 10 րոպեում ուտում է 8 ընկույզ։ Քանի՞ րոպեում սկյուռը կուտի 40 ընկույզ։

1) 40:8=5

2) 5×10=50

Պատ.` 50 րոպեում։

One thought on “Մաթեմատիկա 30. 09. 2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s