Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 24.09.2020

դասարանական աշխատանք`

8․ Երկու կայարանների հեռավորությունը 350կմ է։ Առաջին գնացքն այդ ճանապարհն անցնում է 2 ժամով պակաս ժամանակաում, քան երկրորդը։ 1 ժամում քանի՞ կիլոմետր է անցնում առաջին գնացքը, եթե երկրորդը 1 ժամում անցնում է 50 կմ։

1) 350÷50=7
2) 7-2=5

Պատ.` Առաջին գնացքը 1 ժամում անցնում է 5կմ։

9․ Երկու նավամատույցների միջև եղած 120կմ ճանապարհը նավակն անցնում է 6 ժամում։ Եթե նավակը ճանապարհի միջնակետում (ճանապարհի կեսն անցնելուց հետո) սկսի 1ժամում 10կմ-ով ավելի անցնել, քանի՞ ժամում մի նավամատույցից կհասնի մյուսը։
1) 120:2=60
2) 60:3=20
3) 20+10=30
4) 120:30=4

Պատ.` 4 ժամում։

10․ Գրապահարանի երկու դարակներում կա 102 գիրք։ Եթե առաջին դարակից 12 գիրք հանենք, ապա դարակներում միևնույն քանակով գրքրեր կմնա։ Քանի՞ գիրք կա դարակներից ամեն մեկում։
1) 102-12=90
2) 90:2=45
3) 45+12=57

Պատ.Առաջին դարակում կար 57 գիրք, իսկ 2-ում 45։

Տնային աշխատանք`

6․ 3 ժամում կառքն անցավ 65կմ։ Առաջին ժամում այն անցավ 25կմ, երկրորդում՝ 4կմ-ով պակաս։ Քանի՞ կիլոմետր անցավ կառքն երրորդ ժամում։

1) 25-4=21

2) 25+21=46

3) 65-46=19

Պատ.` Երրորդ ժամում կառքն անցավ 19կմ։

7․ Մի դպրոցում կա 217 աշակերտ, իսկ մյուսում՝ երկու անգամ ավելի։ Երկրորդ դպրոցում որքանո՞վ ավելի աշակերտ կա, քան առաջինում։ Ընդամենը քանի՞ աշակերտ կա երկու դպրոցներում։

1) 217×2=434

2) 434-217=217

3) 434+217=651

Պատ.` Երկրորդ դպրոցը 217 աշակերտով ավելի է 1-ից։ Ընդամենը երկու դպրոցներում կա 651 աշակերտ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s