Posted in Մայրենի, Մայրենիի ստուգատես, Uncategorized

Իմ ընտրած նյութը

թագավորի կամ իշխանի հողային շարժական և անշարժ սեփականությունը

Մացառուտ – մացառով պատված տեղ

Պռունկ – շրթունք

Վտիտ – տկար՝ թույլ կազմվածքով

Լղար – նիհար

Ցանցառ – իրարից հեռու, ոչ խիտ կամ ցանցառ մազեր, ծառեր, բուսականություն

Այա – Հնդկերենից թարգմանվում է որպես դայակ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s