Posted in Առցանց ուսուցում, Բնագիտություն

ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԴԵՐԸ

1. Ի՞նչ է պարարտանյութը:
Պարարտանյութը դա այն նյութն է, որը բարելավում է բույսերի սննդառության և հողի հատկությունները։

2. Թվարկե՞ք  պարարտանյութերի տեսակները, ի՞նչ կարող եք ավելացնել:
Պարարտանյութերի լինում են տարբեր տեսակների` Օրգանական` գոմաղբ, հանքային, բակտերիոլոգիական:

Գոմաղբ, օրգանական պարարտանյութ՝ կազմված կենդանիների արտաթորանքից։
Օգտադործվում է որպես պարարտանյութ և վառելանյութ։ Գոմաղբը CO2-ի ( գազի ) աղբյուր է, որն ուժեղացնում է օրգանական նյութերի սինթեզը բույսերում։ Գոմաղբի ազդեցությունը հողի վրա շարունակվում է մի քանի տարի։ Լինում են ցամքարով և առանց ցամքարի։ Ցամքարային գոմաղբի արդյունավետությունը կախված է հասունացման աստիճանից, պահպանումից, պատրաստման ձևերից։

3. Ի՞նչ ազդեցություն է ունենում պարարտանյութը բույսերի վրա:

 Գոմաղբով պարարտացված դաշտերում բարելավում է հողի միկրոֆլորան, բարձրանում է ոչ միայն տվյալ տարվա բերքը, այլև լավ պայմաններն են ստեղծվում հաջորդ տարիների ցանված բույսերի համար:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s