Posted in Մաթեմատիկա, Առցանց ուսուցում

Մաթեմատիկա 4- 04.05.20-08.05.20

Անուն,ազգանուն Անի Եիսսաղոլի

1.Գտնել այն թիվը ,որն համապատասխանում է 1 տասհազարյակ+9հազ.+8 հարյուրյակ+2միավոր կարգային գումարելիների գումարին:

1)19812        2)19012       3)19802✓  4)19120

2.Որքա՞ն կմեծանա քառանիշ թիվը,եթե նրա ձախից կցագրենք 6:

1)6 անգամ✓      2)6000 անգամ   3)60 հազարով       4)60000  անգամ

 3. Ինչպե՞ս կփոխվի տարբերությունը,եթե նվազելին մեծացվի 3-ով:

1)3 անգամ կմեծանա     2)3-ով կփոքրանա✓   3)3-ով կմեծանա 4)30 անգ.կմեծանա

4.Ընտրի’ր այն թիվը,որը վանդակի փոխարեն դնելով`կստանաս ճիշտ անհավասարություն`
30տ 8ց <30տ 9կգ

1)8կգ        2)15կգ           3)950 կգ✓             4)59կգ

5.Որտե՞ղ են անվանական մեծությունները դասավորված նվազման կարգով:

1)9տ,  7տ,    16տ,   5ց,  25տ

2)8տ3կգ,  9ց,  15տ9ց,   8կգ

3)3ժ56ր,  4ժ,   3օր,  5ժ,  4օր

4)6կմ,   7մ,   20դմ,   20սմ,  10մմ✓

6.Գտի’ր այն թիվը,որի մեկ ութերորդ մասը հավասար է 29-ի:

1)266           2)160         3)232✓      4)265

3ժ 25ր-ն արտահայտի’ր րոպեներով:

1)209ր       2)250ր        3)205ր✓   4)2500ր

5կմ 20դմ-ն արտահայտի’ր մետրերով:

1)5002մ      2)5020մ     3)5200մ✓   4)502մ

9.Ուղղանկյան պարագիծը 84սմ է:Գտնի’ր նրա լայնությունը,եթե երկարությունը 34սմ է:                    1)16սմ✓    2)8սմ   3)6սմ  4)9սմ

10.Ո՞ր պատկերի երկու երրորդն է ներկված:

11.48սմ երկարությամբ մետաղալարից  կառուցեցին խորանարդիկ:Ինչքա՞ն էր նրա կողմի երկարությունը:

Պատ` 8սմ.։

12.Կազմի’ր արտահայտություն և լուծիր` 625-ը մեծացրու’ 5 անգամ,գումարի’ր 25 և արդյունքը բաժանիր 10-ի
625×(5+25)÷10=                                                                                 1) 5+25=30
2) 625×30=18750
3) 18750÷10=1875

Պատ.`1875

Հաշվի’ր արտահայտության արժեքը: 7174:34×43-50×16                                                                             1) 7174÷34=211
2) 211×43=9073
3) 9073-50=9023
4) 9023×16=144368

14.Փակագծերը դի’ր այնպես,որ ստացվի ճիշտ հավասարություն:

40 × (18 – 9 ): 3= 120

15.Կռահի’ր օրինաչափությունը և տրված թվերից հետո գրի’ր ևս 3 թիվ:

2; 3; 5; 9; 15, 25, 41

16.Հայրը հավաքեց 30 արկղ խնձոր,իսկ որդին`25 արկղ:Հայրը հավաքել էր 40 կգ ավելի, քան  որդին: Ինչքա՞ն էր հավաքել որդին,եթե յուրաքանչյուր արկղում նույն քանակությամբ խնձոր է տեղավորվում:

1) 30-25=5
2) 40÷5=8
3) 25×8=200

Պատ.`Որդին հավաքել է 200կգ.։

17.Ուղղանկյան կողմերից մեկը մյուսից 6 սմ-ով մեծ է,իսկ այդ կողմերի գումարը 34սմ է: Գտնել  ուղղանկյան մակերեսը:

1) 34÷2=17
2) 17-6=11
3) 17×11=187

Պատ.` Մակերեսը 187սմ. է։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s