Posted in Առցանց ուսուցում, Բնագիտություն

Մարդու ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ինչո՞ւ է մարդը վերափոխում բնությունը:
Այդպես նա հոգում է իր կարիքները։

2. Ինչո՞ւ Է անհրաժեշտ հոգատարություն ցուցաբերել բնության նկատմամբ:
Անհրաժեշտ է հագատար լինել բնության հանդեպ, որպեսզի նա հասցնի վերականգնվել։

Դու ինչպե՞ս ես հոգ տանում բնության պահպանության համար:
Ես երբեք աղբ չեմ նետում անտառներում կամ այգիներում։ Նաև մասնակցում եմ թափոն տեսակավորելուն և դպրոցի տարածքները աղբից մաքրելուն։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s