Posted in Մայրենի, Առցանց ուսուցում, Paint

Փոքրիկ իշխանը

1. Գրի՛ր-պատրաստի՛ր երեք հարց առանձնացված հատվածի վերաբերյալ, որոնք տեսադասի ընթացքում կուղղես դասընկերներիդ:
Հարց մեկ. Ովքե՞ր են թվեր սիրում։
Հարց երկու. Ի՞նչ չեն հարցնում մեծահասակները։
Հարց երեք. Ո՞ր մոլորակում էր ապրում Փոքրիկ իշխանը։

2. Ինչպիսի՞ն է Փոքրիկ իշխանի մոլորակը: Նկարի՛ր այն, ապա կազմածդ երեք հարցերով տեղադրի՛ր բլոգումդ:

sketch-1586798000419

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s