Posted in Մաթեմատիկա, Առցանց ուսուցում

Քննական թեստեր

Մաթեմատիկա 2015թ
Դպրոցը` Հյուսիսային դպրոց Դասարանը` 4-2 դասարան

Անուն,ազգանուն Անի Եիսսաղոլի

Տարբերակ 1
1.Գտի’ր այն թիվը,որը համապատասխանում է 6 հազարյակ+8 տասնյակ+5 միավոր կարգային գումարելիների գումարին:

1)6885 2)6005 3)6185 4)6085

2. Որքանո՞վ կմեծանա եռանիշ թիվը,եթե նրա ձախից կցագրենք 3 թվանշանը:
1)1000-ով 2)1000 անգամ 3)3000-ով ✓ 4)3000 անգամ

3. Ինչպե՞ս կփոխվի 2 թվերի տարբերությունը,եթե նվազելին ու հանելին միաժամանակ մեծացնենք 8-ով:
1)կփոքրանա 16-ով 2)կմեծանա 8-ով ✓
3)կփոքրանա 8-ով 4)կմնա անփոփոխ

4.Ընտրի’ր տրված թվանշաններից այն թվանշանը,որը տեղադրելով վանդակի փոխարեն` կստանաս ճիշտ անհավասարություն` 8կմ 60 դմ > 8կմ 4մ
1)9 մ 2)6մ 3) 7մ 4) 4մ

5.Ընտրի’ր այն շարքը,որտեղ թվերը դասավորված են նվազման կարգով
1)2367, 4376, 894570, 7836
2)942343, 66799, 83456, 734567
3)91013, 83450, 76781, 30567

4)81734, 936376, 78376, 42536

6.Թվի մեկ վեցերորդը հավասար է 360-ի: Գտի’ր այդ թիվը:
1)1670 2)2160 ✓ 3)1340 4)3450

7.Ընտրի’ր այն պատասխանը,որն արտահայտում է 5կմ 300մ-ը մետրերով:
1)5300մ ✓ 2)503մ 3)5003մ 4)5093մ

8. 3ժ 8ր-ն արտահայտի’ր րոպեներով
1)188ր ✓ 2)198ր 3)208ր 4)199ր

9.Քառակուսու պարագիծը 36 սմ է,գտի’ր քառակուսու կողմը:

1)6սմ 2)12սմ 3) 9սմ ✓ 4)8սմ

10.Ո՞ր գծապատկերում է մեկ վեցերորդ մասը ներկված:

Հարգելի ընկեր Հասմիկ, գծապատկերը չի երևում։

11.Հաշվի’ր այն ուղղանկյան պարագիծը,որի կողմերն են 56սմ և 34սմ:

P = ?
P = 2×56= 112
P = 2×34= 68
P = 112+68=180
Պատ` Ուղղանկյան պարագիծը հավասար է 180սմ։

12. 67-ը փոքրացրո’ւ 15-ով և արդյունքը մեծացրու 6 անգամ:Կազմի’ր արտահայտություն և հաշվի’ր դրա արժեքը:
(67-15) × 6= 312
1) 67-15=52
2) 52× 6=312

13. Հաշվի’ր 702+(5589-3605:7) ×62 = 315290 արժեքը:
1) 3605÷7=515
2) 5589-515=5074
3)5074×62=314588
4)702+314588=315290

14.Փակագծերը դի’ր այնպես,որ ստացվի ճիշտ  հավասարություն:
900-(700-600)×6=300

15.Կռահի’ր օրինաչափությունը և ավելացրու ևս 3 թիվ
6; 5;11;16;27;43;70;113

16.Առաջին մեքենան գնաց 6ժ,իսկ երկրորդ մեքենան` 4ժ: Նրանք շարժվում էին նույն արագությամբ:Առաջին մեքենան անցավ 200կմ,ավելի ճանապարհ,քան երկրորդ մեքենան:Գտի’ր երկրորդ մեքենայի անցած ճանապարհը:

1) 6-4=2
2) 200÷2=100կմ/
3) 6×100=600
4) 4×100=400

Պատ.`…………………………………………………………
17.Ուղղանկյան պարագիծը  56սմ է:Գտնել նրա լայնությունը,եթե երկարությունը 20սմ է:
1) 2×20=40
2) 56-20=16

Պատ.` Լայնությունը 16սմ է։

                                             Մաթեմատիկա 2015թ
Դպրոցը Հյուսիսային դպրոց   Դասարանը 4-2

Անուն, ազգանուն Անի Եիսսաղոլի
Տարբերակ 2.

1.Գտնել այն թիվը ,որն համապատասխանում է 1 տասհազարյակ+9հազ.+8 հարյուրյակ+2միավոր կարգային գումարելիների գումարին:
               1)19812        2)19012       3)19802✓  4)19120  

2.Որքա՞ն կմեծանա քառանիշ թիվը,եթե նրա ձախից կցագրենք 6:
     1)6 անգամ      2)6000 անգամ    3)60 հազարով✓ 4)60000  անգամ                                 

  3. Ինչպե՞ս կփոխվի տարբերությունը,եթե նվազելին մեծացվի 3-ով:
     1)3 անգամ կմեծանա     2)3-ով կփոքրանա✓   3)3-ով կմեծանա 4)30 անգ.կմեծանա

4.Ընտրի’ր այն թիվը,որը վանդակի փոխարեն դնելով`կստանաս ճիշտ անհավասարություն`    
30տ 8ց <30տ 950կգ
     1)8կգ        2)15կգ           3)950 կգ✓ 4)59կգ

5.Որտե՞ղ են անվանական մեծությունները դասավորված նվազման կարգով:
1)9տ,  7տ,    16տ,   5ց,  25տ     
2)8տ3կգ,  9ց,  15տ9ց,   8կգ        
3)3ժ56ր,  4ժ,   3օր,  5ժ,  4օր
4)6կմ,   7մ,   20դմ,   20սմ,  10մմ✓

6.Գտի’ր այն թիվը,որի մեկ ութերորդ մասը հավասար է 29-ի:
1)266           2)160         3)232✓     4)265

7. 3ժ 25ր-ն արտահայտի'ր րոպեներով:
1)209ր       2)250ր        3)205ր✓   4)2500ր

8. 5կմ 20դմ-ն արտահայտի'ր մետրերով:
1)5002մ✓      2)5020մ     3)5200մ    4)502մ

9.Ուղղանկյան պարագիծը 84սմ է:Գտի'ր նրա լայնությունը,եթե երկարությունը 34սմ է:                    1)16սմ ✓   2)8սմ   3)6սմ  4)9սմ

10.Ո՞ր պատկերի երկու երրորդն է ներկված:

Պատկեր չկա

11.48սմ երկարությամբ մետաղալարից  կառուցեցին խորանարդիկ:Ինչքա՞ն էր նրա կողմի երկարությունը:
                                                       Պատ`12սմ։

12.Կազմի'ր արտահայտություն և լուծիր` 625-ը մեծացրու' 5 անգամ,գումարի'ր 25 և արդյունքը բաժանիր 10-ի:

(625×5+25)÷10=315
1) 625×5=3125
2) 3125+25=3150
3)3150÷10=315

Պատ.`315

13. Հաշվի'ր արտահայտության արժեքը:  7174:34×43-50×16=8273
1) 7174÷34=211
2) 211×43=9073
3) 50×16=800
4) 9073-800=8273

   
14.Փակագծերը դի'ր այնպես,որ ստացվի ճիշտ հավասարություն:
40 × (18 – 9) : 3= 120

15.Կռահի'ր օրինաչափությունը և տրված թվերից հետո գրի'ր ևս 3 թիվ:
2; 3; 5; 9; 15; 25; 41

16.Հայրը հավաքեց 30 արկղ խնձոր,իսկ որդին`25 արկղ:Հայրը հավաքել էր 40 կգ ավելի, քան  որդին: Ինչքա՞ն էր հավաքել որդին,եթե յուրաքանչյուր արկղում նույն քանակությամբ խնձոր է տեղավորվում:

1) 30-25=5
2) 40÷5=8
3) 30×8=240
4) 25×8=200

Պատ.` Որդին հավաքել էր 200կգ խնձոր։

17.Ուղղանկյան կողմերից մեկը մյուսից 6 սմ-ով մեծ է,իսկ այդ կողմերի գումարը 34սմ է: Գտնել  ուղղանկյան մակերեսը:

1) 34÷2=17
2) 17+6=23
3) 17-6=11
4) 23×11=253

Պատ.` Մակերեսը 253սմ է։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s