Posted in Մայրենի, Առցանց ուսուցում, Ընթերցարան

Մայրենի. առցանց ուսուցում

Բլոգումդ ստեղծի՛ր «Սասունցի Դավիթը» պոեմի բառարանը:

Անահ – ահ` երկյուղ չունեցող
Մժեղ – փոքրիկ երկթևանի միջատ
Եթիմ – որբ
Կոծել – բարձրաձայն լաց լինել
Ոտնաման – կոշիկների տարբեր տեսակներ
Կոռ – ծայրով հովվական գավազան
Կաղկանձ – Շների հաչոց
Մեյդան – Հրապարակ, ասպարեզ
Խալխին – ժողովուրդ
Բոզալուկ – գորշավուն
Տրեխ –  Կիսամշակ կաշվից տանը պատրաստված ոտքի անկրունկ՝ հագնելիք, չարուխ:
Լդրական – լդրանոց
Կորկ – Որևէ բանի կպած-մնացած կեղտ
Տափել – Կոխկռտել, տրորել
Այծյամ – Եղջերուների ցեղին պատկանող կաթնասուն կենդանի, վայրի այծ
Պախրա – Եղնիկ, եղջերու
Լուսեղեն – Լույսից բաղադրված՝ բաղկացած
Հալբաթ – Երևի, Թերևս
Կապարճ – Նետ պահելու փայտե կամ կաշվե աման, նետաման
Վար – Հողը վարելը
Խարջ – Հարկ, տուրք
Արմաղան – Նվեր, ընծա
Ղարավաշ – Աղախին
Չորթան – Թանի պանրային և այլ մնացորդները, որ քամելով պնդացնում և արևի տակ չորացնում են՝ չքալուկ պատրաստելու համար:

Թվարկի՛ր հերոսներին։

Առյուծ Մհեր, Դավիթ, Ձենով Օհան, Մսրա-Մելիք, Սասուն, Բադի, Կոզբադի, Սյուդի, Չարխադի

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s