Posted in Uncategorized

Ճամփորդություն դեպի  Հայաստանի պատմության թանգարան

Ես իմ դասարանի հետ այցելեցի Երևանի պատմության թանգարան։ Այնտեղ մենք տեսանք շատ հետաքրքիր
իրեր։ Ինձ հետաքրքրեց մի հին կշեռք որը օգտագործում էին շուկաներում։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s