Posted in Մայրենի

Մայրենի

1. Զմրուխտյա – զմրուխտե, զմրուխտի գույն

Ջրաղաց – հացահատիկ աղալու ջրային աղաց՝ աղորիք

Չիբուխ – ծխափող, ծխելու հարմարանք

Մացառ – Փշոտ թփաբույս

Քարավան – բեռնատար ուղտերից կազմված խումբ

Հովասուն – հով տեղերում սնված՝ մեծացած՝ ապրած

Բուխարիկ – վառարանի ծխնելույզ պատի միջով և երդիկում

Երերուն – տարուբերվող

Թևին տալ – թռչել

2. Մանուկ – երեխա, մանկիկ

Սոսափել – խշխշալ, խշալ, շնկշնկալ

Շավիղ – նեղ ճանապարհ, արահետ

Եզերք – ջրային տարածության եզր, ափ

Ուղևոր – ճամփորդ, ճանապարհորդ, ուղեգնաց

Շնորհալի – շատ ընդունակ, տաղանդավոր

Շքեղ – փառահեղ, հոյակապ

Նազելի – հարգելի, պատվելի, սիրուն, գեղեցիկ, չքնաղ, պարկեշտ, պատվական

Աննկատ – Չնկատված, չտեսնված, չդիտված, աննկատելի

Անհայտանալ – կորչել, չքանալ, անտեսանալ

Վերջալույս – Մայրամուտ, արևամուտ, իրիկնամուտ, իրիկնալույս, մթնշաղ

Խրճիթ – տնակ, քոլիկ

Ալևոր – Ծեր, ծերունի, ծերուկ, զառամյալ, տարիքավոր

Առավոտ – Լուսածագ, լուսաբաց, արշալույս, արևածագ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s