Posted in Մայրենի

Մայրենի

1. Ինչպես ես հասկանում հետևյալ պատկերը.

Մշուշների շղարշի տակ…
Մառախուղով ծածկված։

Ամպը լեզուն կուլ է տվել…
Ամպը չի կարողանում ձայն անել։

Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել…
Ցերեկը ցուրտ էր։

2. Դո՛ւրս գրիր քեզ դուր եկած պատկերը:
3. Կարդալիս՝

ա) ի՞նչ գույներ ես տեսնում,
Կարմիր, նարնջագույն և դեղին։

բ)  ի՞նչ ձայներ ես լսում:
Լսում եմ քամու ձայները։

4. Բլոգումդ պատմի՛ր և նկարի՛ր բանաստեղծությունը:

 
Մշուշների շղարշի տակ

Աշնան խաշամն է խշխշում,

Քամու ձեռքերն անհամարձակ,

Ամպի փեշերն են քաշքշում:

Ամպը լեզուն կուլ է տվել,

Հնար չունի որոտալու:

Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել,

Չէ, երևի ձյուն է գալու:

Աշուն է։ Ծառից թափված և չորացած տերևները խշխշում էին, իսկ հետո ծածկվեցին մառախուղի ծածկոցով։ Այդ ժամանակ քամին ամպերը կտոր-կտոր էր անում։ Ամպը անզոր էր դարձել, ոչինչ չէր կարողանում անել։ Ցերեկը ցուրտ էր, հաստատ ձյուն էր գալու։

sketch-1574142685634

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s