Posted in Ուսումնական ճամփորդություններ, Բնագիտություն

Թեղենիս լեռ

Չորորդցիներով ճամփորդեցինք դեպի Թեղենիս։ Պայծառ աշնանային օր էր։ Շատ լավ անցավ, քանի որ հաղթահարեցինք բարձրունքը, Թեղենիս լեռը։ Շատ հաճելի էր բարձրանալու պահերը։ Եվ դժվար էր, և հեշտ։ Վերևից շատ գեղեցիկ տեսարան էր` լեռներ ու ձորեր։ Լեռան գագաթին կար կիսաքանդ եկեղեցի։ Բոլորս ուրախ էինք։ Սա էլ մի հատված այդ օրվանից։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s