Posted in Մայրենի, Ընթերցարան

Մայրենի

1.Կարդա՛ Կոմիտասի «Աշուն գիշեր» բանաստեղծությունը:

Աշուն գիշեր

Ձյունիկ լուսին

Սարի ուսին,
Դեղին — կարմիր շաղալեն,
Ալիք — ալիք խաղալեն,
Ծովի ծոցին՝
Ալ ժապավեն
Տվել բոցին։

Ծառեր, հողմեր,
Ամեն կողմեր,
Թռչուն դառել երգելով,
Հեռու — հեռու հերկելով,
Երան — երան
Թռչելով
Օդի վրան։

2. Կարմիրով գրված բառերը դուրս գրիր, ապա բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:
Շաղալեն – մաղելով
Հերկելով – վարելով
Երան-երան – չվան

3.Կապույտով գրված բառերը դուրս գրիր, ապա գրիր այդ բառերի հոմանիշները:
Ձյունիկ – ճերմակ
Ալ – վառ կարմիր
Բոց – Կրակ, հուր
Հողմ – Մրրիկ, փոթորիկ

4.Կոմիտասի «Աշուն գիշեր» բանաստեղծությունից  դո՛ւրս գրիր 5 ձայնավորով սկսվող և  5 բաղաձայնով սկսվող բառեր։

Ալ, ալիք, երան, օդ, ուս

Սար, ծով, ծոց, ժապավեն, թռչուն

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s