Posted in Մայրենի

Մայրենի

Օրան, օրան -ձենձոն քցորենի կամ գարու դեզ
Պաղեց -սառույց դարձավ
Հևաց, հևաց – Արագ-արագ և ընդհատաբար շունչ քաշեց
Մարմանդ-մարմանդ – Մեղմ, հանդարտ
Դալուկ-դալուկ -գույնը գցած, գունատ

Վար եկավ – իջավ
Շար եկան – շարվեցին
Բուք արավ – բորան
Սուգ արավ – վշտացավ
Շող կապեց – շողաց
Մաղ տալով – մաղելով
Շաղ տալով – լացելով
Փախ տվավ – փախավ
Կախ տվավ – կախեց
Ցիր եկան – ցրվեցին

Առավոտ – Լուսածագ, լուսաբաց
Արև – արեգակ
Քող – շղարշ, թոռ
Քուն – նինջ
Մշուշ – մառախուղ
Քամի – հողմ
Ժիր – աշխույժ

Սևուկ ամպեր վար եկան
Օրան, օրան,
Սարի վրա շար եկան։
Ծագեց առավոտ
Պաղեց, սառավ օդ։

Նկարագրվում է աշնանային մի օր։

Սև ամպերը իջան սարի վրա։ Օդը սառավ և սկսեց արևածագը։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s