Posted in Մայրենի

Ճանապարհ

Ճանապարհը ես նմանեցնում եմ ժապավենի։ Նա թե երկար է, թե ոլոր-մոլոր ։ Երբ ես ծնվեցի ` սկսվեց իմ կյանքի կարմիր ճանապարհը։ Այդ ընթացքում ես սովորեցի քայլել, խոսել և շատ առարկաներ տարբերել։ Հետո իմ կյանքի ճանապարհի գույնը փոխվեց։ Նա դարձավ կանաչ, քանի որ ես գնացի դպրոց։ Արդեն չորրորդ տարին եմ այդ ճանապարհի վրա։ Սովորեցի կարդալ, գրել և ստեղծագործել։ Իսկ ամռան ճանապարհի գույնը դեղին է։ Այդ ճանապարհին կան արձակուրդներ, ճամփորդություններ և շատ արև։ Ես դեռ շատ գույնզգույն ճանապարհներ պետք է անցնեմ կյանքում։ Կաշխատեմ ընտրել այն ճանապարհը, որը ինձ լավ մարդ կդ
roads-to-heaven15-399x600

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s