Posted in Մայրենի, Paint

Հարցեր փոքրիկ Իշխանին

1) Քեզ հարմա՞ր է այդպիսի փոքրիկ մոլորակում ապրել։

2) Դու կուզեի՞ր մեր դարաշրջանում ապրել։

3) Եթե դու գայիր մեր մոլորակ, առաջինը ի՞նչ կանեիր։

sketch-1557684515384

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s