Posted in Uncategorized

Գարնանային արձակուրդներ

Ես իմ գարնանային արձակուրդները անցկացրել եմ Երևանում։ Թեև չեմ ճամփորդել, բայց լավ ժամանակ եմ անցկացրել։ Արձակուրդների առաջին օրը ընկերուհիս հյուր էր եկել և մենք հիանալի խաղացինք։ Մեր ծնողներին համոզեցինք, որ ընկերուհիս գիշերի մեր տանը մնա։ Այդպես սկսվեց մեր չարաճճի երեկույթը։ Շատ ուշ էինք քնել, քանի որ շատ լավ ժամանակ էինք անցկացնում և բարձերով իրար ռմբակոծում էինք։ Մեկ օր էլ ընտանիքով գարնանային նվերներ էինք անում իրար։ Հյուր ենք գնացել մեր ընկերներին և նրանք մեզ։ Շատ լավ էր։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s