Posted in Uncategorized

Անխելքներն ու իրենց թագավորը

Մի օր մի խումբ անխելք մարդ ու իրենց թագավորը գնացին հեռու երկիր`բախտ որոնելու։ Բարձրացան ամենաբարձր սարը, այնտեղ չէր բախտը։ Գլորվեցին սարից ցած` այնտեղ էլ չէր։ Սուզվեցին ամենախորը ծովի հատակը`ոչինչ չգտան։ Թռան ամենաբարձր ամպերի վրա` այնտեղ էլ երջանկություն չկար։ Մտածեցին, թե իրենց բաժինը վերջացել է ու տուն վերադարձան։ Վերադարձան իրենց տները ու զարմացած նայում էին հասարակ մարդկանց, նախանձում։ Նրանք շատ աշխատում էին, կուշտ ուտում, ընկերների հետ երգում ու պարում, հետո էլ հանգիստ քնում։

sketch-1551685254430

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s