Posted in Uncategorized

Դդմային խնդիրներ

Մեկ դդումը արժե 1290 դրամ։ Եկավ իմ մայրիկը և գնեց 3 դդում։ Որ՞քան արժե 3 դդումը։

Դդումի նկարով 1 տետրը արժե 547 դրամ։ Եկա ես և գնեցի այդպիսի 2 տետր։ Որ՞քան պետք է վճարեմ ես։

sketch-1548765996605

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s