Posted in Uncategorized

Հաշվետվություն. սեպտեմբեր – դեկտեմբեր

Սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում ես հասցրել եմ ճարպիկ դառնալ մաթեմատիկայի, անգլերենի և ավելի ճարպիկ ռուսերենի մեջ։ Կարողացել եմ ավելի արագ մտածել։ Չեմ մասնակցել դասարանական մի քանի ճամփորդությունների, որովհետև հիվանդ եմ եղել։ Գնացել եմ Աշտարակի գինու գործարան։ Ծանոթացել եմ մեր դասարանի նոր աղջիկների, նորեկների հետ։

Սովորել եմ նոր տեխնոլոգիական աշխատանքներ անել։ Սովորել եմ ռեբուսներ լուծել։ Արդեն շատ վարժ եմ կարդում, չեմ դժվարանում։ Ունեմ իմ անհատական բլոգը և արդեն աշխատում եմ այնտեղ։ Շատ նյութեր ունեմ հրապարակված։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s